Kleinschalig groepswonen dementie

Wanneer thuis wonen door dementie niet meer kan, biedt het Flevohuis een huiselijke groepswoning. Een klein team zorgverleners creëert een vertrouwde sfeer. Er zijn 14 woningen en elke woning heeft 6 bewoners. U heeft een eigen kamer en deelt de sanitaire ruimtes. In verband met de veiligheid zijn bewoners beperkt in hun vrijheid. De gesloten omgeving is ingericht met zitjes op de gangen en foto’s op de wanden zodat bewoners toch vrijheid ervaren.

Wij streven ernaar dat bewoners voldoende vertier en gezelligheid ervaren. Overdag komen de bewoners bij elkaar in de huiskamer. In alle woningen wordt ’s avonds gekookt en bewoners worden zo mogelijk betrokken bij de huishoudelijke activiteiten. Er is een koffiecorner waar bewoners, familieleden en vrijwilligers elkaar ontmoeten en waar activiteiten plaatsvinden. Er is veel aandacht voor muziek en ook met knutsel- en beweegactiviteiten leggen we de focus zoveel mogelijk op welbevinden. De kunstenaars die bij ons werken maar ook muzikanten en artiesten van buiten, spelen hierbij een belangrijke rol.  

Verpleegkundigen en verzorgenden houden rekening met uw gewoontes. Het team van behandelaren is nauw betrokken bij het welzijn van de bewoners. De specialist ouderengeneeskunde is de verantwoordelijk behandelaar en betrekt zo nodig de fysiotherapeut, ergotherapeut, psycholoog, maatschappelijk werker en geestelijk verzorger bij de zorg.

Familie

Familie is altijd meer dan welkom en wij betrekken familie en vrienden waar mogelijk graag bij de zorg. De aanwezigheid van vertrouwde gezichten uit eigen kring draagt bij aan een prettige sfeer en verhoogt bijna altijd het welzijn van de bewoners.

Indicatie

Om in aanmerking te komen voor een plaats in onze groepswoningen, heeft u een indicatiebesluit voor beschermd wonen van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig.
Wilt u graag een keer komen kijken? Voor informatie kunt u bellen met het Cliënt Service Bureau tussen 09.00 en 16.30 uur via: 020 - 592 54 20 of e-mailen naar: csb@zgao.nl

Teambezetting

De groepswoningen zijn per 2 woningen geschakeld en tussen 07.30 en 23.00 uur zijn er 14 verzorgenden aanwezig. Per geschakelde woning steeds één verzorgende IG (niveau 3) en één helpende (niveau 2). Daarnaast zijn er elke dag minimaal 2 verpleegkundig teamleiders aanwezig. Zij werken deels mee, coördineren de zorg en voeren verpleegkundige handelingen uit.
In de nacht worden de bewoners verzorgd door een verpleegkundige en een verzorgende IG of een helpende. De activiteitenbegeleiding wordt gedaan door 6 activiteitenbegeleiders (4 fte), waaronder ook kunstenaars. En ten slotte is in elke geschakelde woning een gastvrouw/gastheer aanwezig. Deze zijn vooral in de ochtend en rondom de avondmaaltijd actief.

Klanttevredenheid

Wij hechten veel waarde aan de ervaringen van onze cliënten. Indien u ideeën heeft over hoe onze zorg beter kan, staan wij daarvoor open en horen wij die graag.

Geef uw waardering op Zorgkaart Nederland.

Mantelzorgcoach helpt familie

De overgang van thuis naar verpleeghuis is groot. 

Lees meer over de mantelcoach

mantelzorgcoach

Volg ons

Flevohuis
Kramatplantsoen 263
1095 LD Amsterdam
T: 020 - 592 52 52

De Open Hof
Fahrenheitstraat 115
1097 PP Amsterdam
T: 020 - 462 33 33

ZGAO heeft
het ISO kwaliteitscertificaat.
Onze verpleeghuizen staan met waarderingen van cliënten vermeld op ZorgkaartNederland.