Verwijzers

U wilt een patiënt of cliënt verwijzen naar één van de diensten van Zorggroep Amsterdam Oost? Hieronder vindt u onze contactgegevens.

CLIËNT Service Bureau

De zorgconsulenten van het Cliënt Service Bureau geven informatie over de zorg en ondersteuning die wij bieden in het Flevohuis, De Open Hof, Transitorium OLVG Oost en Kraaipan:
  • Dagopvang voor doelgroepen: mensen met dementie of chronische ziekte,
    Marokkaanse/Turkse ouderen, doven en slechthorenden (IWEG)                Informatiefolder
  • Kleinschalig wonen voor mensen met dementie                                            Informatiefolder
  • Langdurig verblijf
  • Respijtzorg
  • Revalidatie                                                                                                      Informatiefolder
  • Wonen met zorg                                                                                             Informatiefolder

Bereikbaarheid Cliënt Service Bureau: werkdagen van 9.00 tot 16.30 uur. Telefoon: 020 - 592 54 20.
E-mail: csb@zgao.nl

Wijkdienst Thuiszorg

Telefoon: 06 - 22 53 08 74. E-mail: wijkverpleegkundigen@zgao.nl
De wijkverpleegkundigen voeren ook wijkgerichte preventieve S1 taken uit.

Spoedopname

OLVG Transitorium vanuit thuissituatie (24 u/p dag) Telefoon: 020 - 599 29 70.

Casemanagers Dementie

Telefoon: 06 - 53 77 19 26 of 06 - 53 77 20 89.

Meldpunt Casemanagers Dementie Amsterdam-Oost
Zorgorganisaties Cordaan, Evean en ZGAO werken samen om bewoners van Amsterdam-Oost met (beginnende) dementie zo goed mogelijk van dienst te zijn. Er is een gezamenlijk meldpunt ingericht. Aanmeldingen worden direct opgepakt door een casemanager van een van de drie zorgorganisaties.

Meldpunt Casemanagement Keten Dementie Oost, Kramatplantsoen 263, 1095 LD  Amsterdam
Telefoon: 020 - 592 52 82. E-mail: meldpuntcasemanagersoost@zgao.nl

Behandelaren

Specialist ouderengeneeskunde Telefoon: 020 - 592 52 52
Ergotherapie                                Telefoon: 020 - 592 54 67 (Flevohuis) 020 - 462 33 53 (De Open Hof)
                                                     Verwijsformulier   Informatieflyer
Fysiotherapie                               Telefoon: 020 - 592 54 66 (Flevohuis) 020 - 462 33 69 (De Open Hof)
Maatschappelijk werk                  Telefoon: 020 - 592 52 52
Logopedie                                    Telefoon: 020 - 592 52 52
Diëtiste                                         Telefoon: 020 - 592 52 52

 
 
 
Flevohuis
Kramatplantsoen 263
1095 LD Amsterdam
T: 020 - 592 52 52

De Open Hof
Fahrenheitstraat 115
1097 PP Amsterdam
T: 020 - 462 33 33

 

ZGAO heeft
het ISO kwaliteitscertificaat.

 

Onze verpleeghuizen staan met waarderingen van cliënten vermeld op ZorgkaartNederland.