Helpende Niveau 2 voor Groepswonen, 24-28 uur per week

Wij zoeken voor onze afdeling Groepswonen in het Flevohuis Helpende niveau 2 voor 24-28 uur per week

De organisatie
Zorggroep Amsterdam Oost biedt veelzijdige zorgverlening op drie locaties. Locatie Flevohuis, gevestigd in de wijk Zeeburg, biedt groepswonen voor psychogeriatrische bewoners, een unit voor cliënten met hiv, twee afdelingen revalidatie, een afdeling thuiszorg, een dagcentrum en een transitorium (laatstgenoemde binnen de muren van het OLVG). 

Groepswonen bestaat uit veertien woningen waar per woning zes mensen met dementie samenleven. De afdeling maakt momenteel een enorme ontwikkeling door. Gezamenlijk is gewerkt aan een nieuwe visie op de zorg en dienstverlening aan de bewoners. Deze visie zal de komende tijd worden geïmplementeerd. Kleinschaligheid, belevingsgericht en voldoende toegeruste medewerkers zijn de sleutelwoorden waarmee we onze kwaliteit willen optimaliseren.  
 
Je kunt 
• Zorg dragen voor de dagelijkse verzorging van cliënten, en het daartoe verrichten van werkzaamheden gericht op het psychisch, somatisch en sociaal welbevinden van de cliënten conform de afspraken uit het zorgleefplan;
• Voorstellen doen voor het opstellen van een zorgplan;
• Inspelen op vragen van cliënten en zo nodig doorverwijzen;
• Deelnemen aan werkoverdracht, werkoverleg;
• Je bent computervaardig;
• Aan de functie gerelateerde administratieve werkzaamheden uitvoeren.  

ZGAO vraagt
• Je bent in het bezit van een diploma Helpende niveau 2, harde eis;
• Je hebt ervaring in het werken met mensen met dementie en draagt hen een warm hart toe;
• Je voelt je mede verantwoordelijk voor een professionele en belevingsgerichte zorg- en dienstverlening aan de bewoners;
• Je treedt bewoners respectvol tegemoet en hebt het vermogen je in hen te verplaatsen;
• Je onderschrijft het belang van een goede samenwerking met familie en andere mantelzorgers;
• Je streeft ernaar dat bewoners een fijne dag hebben en biedt hen, naast de zorg, voldoende vertier, afleiding en gezelligheid; 
• Je observeert, signaleert en rapporteert in ons digitale dossier;
• Je vraagt op tijd ondersteuning aan de verzorgende IG;
• Je werkt graag samen maar kunt ook goed zelfstandig werken.  

ZGAO biedt
• Een leuke, zelfstandige en afwisselende functie in een kleinschalige organisatie met een informele, open sfeer;
• Afwisselend en verantwoordelijk werk in een zich ontwikkelend team, waar de nadruk ligt op samenwerken en werken vanuit een gezamenlijke visie;
• Ruime aandacht voor scholing en begeleiding;
• Salaris conform CAO-VVT (FWG 25).  

Je reactie
Ben jij degene die wij zoeken? Dan nodigen we je van harte uit ons zowel je motivatiebrief als je curriculum vitae te sturen alleen via deze sollicitatielink.   

Informatie
Voor meer informatie over de functie kan je contact opnemen met Astrid Bakker, teamleider, bereikbaar op telefoonnummer: 020-5925252.   

Bij indiensttreding in deze functie wordt een actuele Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd.    

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.                         

Volg ons

Flevohuis
Kramatplantsoen 263
1095 LD Amsterdam
T: 020 - 592 52 52

De Open Hof
Fahrenheitstraat 115
1097 PP Amsterdam
T: 020 - 462 33 33

ZGAO heeft
het ISO kwaliteitscertificaat.
Onze verpleeghuizen staan met waarderingen van cliënten vermeld op ZorgkaartNederland.